Program żywienia krów mlecznych

W żywieniu krów dużą rolę odgrywa prawidłowo zbilansowane żywienie, które wpływa na poprawę statusu zdrowotnego stada. Coraz większe wydajności stad krów mlecznych wiążą się z większymi problemami zdrowotnymi.  Specjaliści z Nutreny, rozumiejąc wyzwania w produkcji mleka, wspólnie z naukowcami z ferm doświadczalnych opracowali program żywienia krów mlecznych. Głównym celem w hodowli bydła mlecznego jest osiąganie wysokiej i stabilnej produkcji mleka oraz zachowanie płodności krów.

Kromilk 18 % z LUCERNĄ – to mieszanka poprawiająca skuteczność zacieleń, ograniczenie mastitis, zmniejszenie ilości komórek somatycznych. Obecna w mieszance lucerna jest najlepszą gwarancją sukcesu w efektywnym żywieniu krów mlecznych. Kromilk 18% z LUCERNĄ poprawia skutecznośc zacieleń, gwarantuje stabilną wydajnośc mleczną, wpływa na wydajnośc i prawidłową krzywą laktacji, zmniejsza ilość komórek somatycznych, wpływa na dobrą kondycję krów.

Kromilk z formułą STABILO – Kwasica to groźna choroba u krów, która stopniowo wyniszczy stado. Jej główną przyczyną jest nadmiar zbóż i zwykłych mieszanek treściwych w dawce pokarmowej. Kwasica prowadzi do gwałtownego zakwaszenia żwacza i stopniowego zatrucia krów. Dzięki zastosowanej unikalnej formule STABILO, zapobiega kwasicom i unikamy strat w stadzie, a ph żywca utrzymuje się na poziomie powyżej 6,2. Podawanie nawet 10-15 kg Kromilk z formułą STABILO dziennie nie powoduje zakwaszenia żwacza. Kromilk  z formułą STABILO zmiejsza ryzyko powstania kwasicy u krów, buforuje ph żwacza na optymalnym poziomie, poprawia apetyt u krów, utrzymuje wysoką produkcję mleka.  ( szczegółowe dawki żywieniowe dostępne są u naszych sprzedawców )

Kromilk LATO – doskonałe dla krów wysokomlecznych w okresie żywienia letniego. Szczególnie polecany przy niedoborach energi w dawce pokarmowej. Kromilk LATO poprawia skuteczność zacielenia, powoduje wzrost produkcji mleka, chroni krowy przed tężyczkami pstwiskowymi, jest doskonałym źródłem energii.

Kromilk ENERGIA – zawiera wysoki udział energii chronionej, pochodzącej z oleju palmowego i sacharozy. Pozwala na skuteczne zacielenia i wysoką produkcję mleka. Kromilk ENERGIA zapobiega ketozom zwiększając poziom cukru we krwi, pożywka dla bakterii żwaczowych i poprawa smaku paszy, stymuluje rozwój flory kabteryjnej żwacza.

Kromilk 32% – dostarcza krowom wysokiej jakości białka, witaminy, minerały oraz cenną energię. Stosowanie koncentratu Kromilk 32% w żywieniu krów daje wzrost wydajności mlecznej, skuteczniejsze zacielenia oraz harmonijny wzrost i rozwój jałówek. Kromilk 32% jest cennym źródłem białka, sprawdza się w systemie TMR, zapobiega spadkom mleczności, chętnie wyjadany.

Kromilk 38% – głównym składnikiem tego koncentratu jest SOJA, Produkt zawiera również słodką melasę oraz aż 11% białka chronionego, zawiera naturalne surowce.