Bydło

Hodowla bydła mlecznego od kilkunastu lat rozwija się niezwylke dynamicznie w naszym Bydlo_nutrena_wschowakraju. Przed hodowcami stawiane są nowe wymagania i wyzwania. Coraz lepsza genetyka i postęp prowadzą do odkrywania nowych programów żywieniowych, ułatwiających osiągnięcie sukcesu. Cele które stawia sobie firma Nutrena w żywieniu cieląt i jałówek , to bezpieczny wzrost, wczesny rozwój przedżołądków, prawidłowy rozwój gruczołu mlekowego oraz dobra kondycja. Prawidłowo odchowane cielęta i jałówki gwarantują unikanie problemów we wczesnym okresie odchowu. Równie ważne są skuteczne pierwsze zacielenia oraz więcej mleka w pierwszej laktacji.

Zdrowie cielęta i jałówki są niezbędnym elementem w hodowli bydła mlecznego i zyzkownej produkcji mleka.